billie eilish oh heaven and kobikosi. “Ni kazulam sie eni połdana, eni szzegolny kobieka”

Billie Eilish was awarded the Votpinia Icona Molodego Pokolonia. 21-bowl sliny, niko mrocznego wizrunku, pokusila sio o bardzów szczere wiznani, for svetnego glasno and charakteristicznego. W najnowszym wwiatzzie oppoiesłęda o złowiediach jieścię ciała, z zakimi zamagala sie na poczatku swięcej career. “Ni byłam wistarczajęko silna, pokazak svoje siło by” – Wijnala.

“Ni kazulam sie eni połdana, eni szzegolny kobieka”

We knew about The Power of Women magazine “Variety”, Billie Eilish said that she is completely ready. Povidziala, a year ago, no chiala, no comment, yak viglyada and zaki ma siyalo. Letgo pioschenkarka wybierała viałaczny oversizeowe t-shirti i spodny, kator moscovli jj sylvetke. Wspomniała, że ​​Kiedy w 2020 r. Weszla presen dom ubrana w krosiutki szorty og obzyslak koszulke, spode kjolej biło widak, że ma faldki na brzuchu, natychmiast otrzymala menosto hejtarskich commentary. Podobny byelo, gdy w maju 2023 r. Wistapila na czarvonim dywani met gali w przeswitugesj zarnej sukni. I think it’s still possible, but it’s not good enough for you, but it’s not good enough for you. “Ni byłam wistarczajko silna, pokajak svoje siło by gdybim to wtedy zrobila, byłabim kalkowici združgotana, jesli kotokolwiec j skomentowal” – Powidziała.

Eilish, with earnings of over a million dollars as well as a brilliant idea, is not intended to go from “attractive” to “lady” nor something to be drenched in swoopy sky. “Jesli mam biek szczera, to nigdy nie czulam cie zac kobieta. Nie czulam sie eni połudana, eni szczegołnie kobieka. Musiałam sama sbie przekonywach, że jestem ladna dziewczyn. u I have a/zje, but nothing is finished yet Has happened” – Wijnala.

Rest article pod content video

Any track lasting more than a month

You need to get a new business to complete your business. Billie Eilish Movila, who didn’t want to say anything to me on the beach, and I didn’t want to make any comments about everyday things. Jako przyklad podala swoja szcze zdzkowa dla “wog’a” w 2021 r., w katorze vistapila w biełowiem, obzyslim i częsiowo przegroczystem goręcy, exponujszym sylvetke. To publish photos, enter 100 tys in the profile on Instagramie przestało and obserwował. Osob. I also have to remember: ” Wisz dlzego? – says Billie Eilish.

Source link

Leave a Comment